"ORDO PROJEKT" s. c.
Marek Zdanowski, Przemysław Sakowski
ul. Krakowska 1 D
71-021, SZCZECIN

Tel.  (+48) 91 487- 78- 67
Fax. (+48) 91 431- 40- 42

Zakres oferowanych przez nas usług.

 • Prace przedprojektowe :
  • informacja o terenie (uzbrojenie terenu, zapisy planów miejscowych itp.),
  • badania geologiczne,
  • wykonanie podkładów mapowych,
  • ekspertyzy budowlane, inwentaryzacje budowlane,
  • szacowanie kosztów inwestycji,
  • uzgodnienia do otrzymania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • Prace projektowe :
  • projekty koncepcyjne
  • projekty techniczne wielobranżowe (budowlane, wykonawcze, przetargowe, itp.)
  • projekty architektury wnętrz,
  • kosztorysy ślepe i inwestorskie,
  • wszelkie uzgodnienia urzędowe do otrzymania pozwolenia na budowę
 • Nadzory autorskie w trakcie trwania realizacji inwestycji.
 • Uczestnictwo w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.
 • Inne opracowania – ponadstandardowe : animacje komputerowe, projekty reklam, etc.« wstecz