"ORDO PROJEKT" s. c.
Marek Zdanowski, Przemysław Sakowski
ul. Krakowska 1 D
71-021, SZCZECIN

Tel.  (+48) 91 487- 78- 67
Fax. (+48) 91 431- 40- 42

Projekty unijne

W związku z zakończeniem realizacji projektu Przyszłość w projektowaniu architektonicznym-inwestycja w firmie Ordo Projekt w Szczecinie stwarzająca nowe możliwości projektowania poprzez rozbudowę, wyposażenie biura i zakup oprogramowania, uprzejmie informujemy, iż projekty wykonywane są w oparciu o najnowsze rozwiązania techniczne.

Dzięki realizaji w/w projektu możemy zaoferować znacząco udoskonalone projekty architektoniczne:

 • domów jednorodzinnych,
 • rezydencji,
 • obiektów użytecznosci publicznej i obiektów kubaturowych,
 • terenów zieleni,
 • renowacji.
udoskonalone o:
 1. Możliwość przekazania Inwestorowi na każdym etapie projektowania "aktywnego filmu" do zwiedzania obiektu na dowolnym komputerze, obserwacji nasłonecznienia itp. dzięki programowi "Graphisoft Virtual Building Explorer G"
 2. Możliwość obserwacji na każdym etapie projektu - energochłonności obiektu podczas jego przyszłej eksploatacji dzięki programowi "Graphisoft Ecodesigner"
 3. Również dzięki programowi "Graphisoft Ecodesigner", istnieje możliwość określania rocznych kosztów zużycia energii obiektu w każdym etapie projektu.
 4. Tworzenie bardzo skomplikowanych ścian budynku w tym obłych, sferycznych niedostępnych w standardowych programach architektonicznych dzięki programowi "Cigraph Archiwall2"
 5. Nowy produkt "klient WSPÓŁPROJEKTANTEM" - forma pracy z klientem w sali multimedialnej na monitorze LCD 52cale - projektowanie w czasie rzeczywistym, co oznacza "przelanie myśli i wyobrażeń klienta" na monitor z jednoczesnym pokazywaniem przekrojów 3D, widoków 3D. Na 3 - 4 spotkaniach można wykonać kompletną koncepcję. Daje to możliwość zaspokojenia na bieżąco wszelkich pomysłów klienta oraz daje maksimum satysfakcji klientowi współprojektującemu z architektem.
 6. Tworzenie nowych, indywidualnych materiałów okładzinowych dzięki programowi Cigraph Archimaterial

Przy realizacji projektów uwzględniamy indywidualne oczekiwania dotyczące konkretnej konfiguracji obiektu, detali architektonicznych oraz parametrów wpływających na warunki cieplne obiektu i wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej budynku. Projektujemuy "domy pasywne".

Zapraszmy do pracowni ORDO PROJEKT s.c. celem dokonania wizualizacji projektu w technologii 3 D.

Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.


tabliczka


« wstecz