"ORDO PROJEKT" s. c.
Marek Zdanowski, Przemysław Sakowski
ul. Krakowska 1 D
71-021, SZCZECIN

Tel.  (+48) 91 487- 78- 67
Fax. (+48) 91 431- 40- 42

Firma nasza powstała w 1997 r. i od tej pory nieprzerwanie działa na rynku usług projektowych.

Zajmujemy się opracowywaniem wielobranżowych projektów obiektów użyteczności publicznej, budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego, obiektów przemysłowych, modernizacji i remontów obiektów istniejących (projektów przebudowy, rozbudowy, etc.), a także architekturą wnętrz i małą architekturą.

Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem popartym praktyką uzyskaną m.in. dzięki wielu zrealizowanym obiektom, wybudowanym na podstawie naszych projektów.

Chętnie bierzemy udział w procesie budowlanym jako Główny Projektant, oferując kompleksową obsługę inwestycji budowlanych pod względem projektowym, obejmującą wszelkie uzgodnienia, niezbędne od uzyskania wstępnych materiałów, pozwolenie na budowę, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie włącznie. Prowadzimy nadzory autorskie w okresie realizacji inwestycji i koordynujemy prace innych uczestników procesu budowlanego. Świadczymy usługi doradcze i konsultacyjne. Wykonujemy także, na życzenie inwestora, projekty częściowe, np. samą architekturę, czy też jedną z faz procesu inwestycyjnego, np. uzyskanie pozwolenia na budowę.

W projektach proponujemy – w porozumieniu z klientem - nowoczesne rozwiązania, ale szanujemy również tradycję. Liczymy się z opinią klienta odnośnie zastosowanych rozwiązań (zwłaszcza nietypowych). Bierzemy także pod uwagę możliwości techniczne i aspekt ekonomiczny przy projektowanych obiektach. Zapewniamy naszym klientom fachowość i stały kontakt (zarówno z osobą odpowiedzialną za kontrakt jak i z projektantem odpowiedzialnym za dany temat). Dbamy o terminowe wykonanie zadania.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym dorobkiem oraz do współpracy.« wstecz